Tarinallistaminen
Yrityksen tarinan kautta muotoillaan asiakkaalle elämyksellisiä palveluita

Miksi tarinallistaa?

Tarinalähtöinen palvelumuotoilu eli tarinallistaminen on Anne Kalliomäen kehittämä menetelmä, joka auttaa yritystä tunnistamaan oman tarinansa, menetelmän tarjoamien käytännönläheisten työvälineiden kautta. Yrityksen ydintarina toimii palveluiden muotoilun sekä markkinoinnin toteutuksen perustana. Tarinallistaminen tuottaa asiakaskokemukseltaan rikkaita, elämyksellisiä palveluita! 

Tarinallistamisen prosessiin kuuluvat tarinaidentiteetin määrittely, palveluympäristön suunnittelu tarinaidentiteetin käsikirjaksi sekä palveluiden tarinakäsikirjoitukset. Tarinallistamisen kautta tuotetaan palveluita, jotka ovat yhtenäisen tarinabrändin mukaisia. 

1. Yrityksen tarina

Stooripuu ja ydintarina

Tarinallistaminen: Stooripuu (Kalliomäki, 2014)
Tarinallistaminen: Stooripuu (Kalliomäki, 2014)

Ydintarina kertoo yrityksen olemassaolon perusteet, matkan nykytilanteeseen sekä asiakkaalle annettavan palvelulupauksen ja tarinakokemuksen. Ydintarina toimii punaisena lankana yrityksen liiketoiminnan ohjaamisessa, elämyksellisyyden tuottamisessa, palveluiden muotoilemissa ja markkinoinnissa. 

Ydintarinaan sisältyvien tarinaelementtien tunnistamisen työvälineenä toimii Kalliomäen kehittämä Stooripuu-menetelmä.

Stooripuun juuriston timantit muodostuvat yrityksen arvoista, visiosta ja missiosta sekä historiasta. Stooripuun runkona toimii asiakas, ja maan tasolla ovat yrityksen palvelut. Stooripuun oksisto muodostuu yrityksen tarinallisista elementeistä, joita ovat teemat, hahmot, historia, ympäristö tai toiminta.

Tarinaelementtien kiinnostavuus voidaan testata asiakastutkimuksen kautta.  

2. Tarinaidentiteetin käsikirja

Hahmot, teemat, ajankuva, palveluympäristö

Tarinallistaminen: tunnelmakartta
Tarinallistaminen: tunnelmakartta

Tarinaidentiteetin käsikirjaan sisältyvät yrityksen Stooripuu, ydinviesti ja ydintarina, hahmot, teemat ja ajankuva.

Hahmot ovat todellisia tai keksittyjä, ja niillä on oma persoonansa. 

Yrityksen toiminnassa näkyvät teemat ovat yrityksen ydintarinassa esiintyviä elementtejä, esimerkiksi yrityksessä ja sen ympäristössä olevia paikkoja, hahmoja, aikakauteen tai kulttuuriin liittyviä tyylejä tai historiallisia tapahtumia. 

Ajankuva kertoo sekä yrityksen olemassaololle että sen toiminnalle merkittävän historiallisen ajanjakson kuvauksen. 

3. Tarinallistetut palvelut 

Palveluiden tarinakäsikirjoitukset

Tarinallistetut palvelut: Service Blueprint, tarinapolku (Kalliomäki, 2014)
Tarinallistetut palvelut: Service Blueprint, tarinapolku (Kalliomäki, 2014)

Palvelun tarinakäsikirjoitus kuvaa asiakkaan palvelupolun ja liittää yrityksen tarinan osaksi asiakkaan palvelukokemusta.  Tarinakäsikirjoittamisen vaiheet ovat:

  • Palvelun tarinaelementtien määrittäminen (Stooripuu)
  • Asiakaspolun ja tarinan määrittely draaman kaari -mallia hyödyntäen, palvelun huippukohta tunnistaen
  • Palvelun tarinan kirjoittaminen tiivistetysti
  • Palvelutuokioiden järjestäminen alusta loppuun
  • Yksityiskohtaisen tarinakäsikirjoituksen laatiminen 

Palvelun käsikirjoittamiseksi on täsrkeä tunnistaa asiakaskohderyhmät sekä näiden asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Tunnistamisessa auttaa asiakastutkimus.

Tarinallistetun palvelun palvelutuotantoa tarkastellaan Service Blueprint -mallin kautta. 

Tarinallistetaanko teilläkin?

Tarinallistamisen kautta muotoillaan sekä palveluita että yrityksen liiketoimintaa. Tarinaidentiteetti auttaa yhtenäisen yritysilmeen muodostamisessa palveluissa ja markkinoinnissa. 

Haluatteko tietää lisää tarinallistamisesta? Millainen on yrityksenne tarinaidentiteetti? Miten tarinanne siirretään osaksi palveluita ja markkinointia?

Ota rohkeasti yhteyttä, niin etsitään yhdessä yrityksenne tarina!


p. 050 560 7402

 irma.kovanen@palvelutarinat.fi


Tarinallistamisesta enemmän Anne Kalliomäen Tarinakoneen sivuilla https://www.tarinakone.fi/

Tarinallistamisen menetelmään voi tutustua tarkemmin myös Anne Kalliomäen kirjan Tarinallistaminen - Palvelukokemuksen punainen lanka (2014) avulla.